Chính sách bảo mật tại CABINETMASTER

CABINETMASTER cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối với thông tin cá nhân của quý khách theo chính sách bảo mật thông tin của công ty và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm phục vụ

Đơn hàng: Hỗ trợ khách hàng giải quyết những khó khăn đang mắc phải xung quanh những dịch vụ do CABINETMASTER cung ứng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: bao gồm những phản hồi về dịch vụ, khiếu nại, thắc mắc, ý kiến phản hồi của khách hàng về dịch vụ của chúng tôi.

Cá nhân hoá: Chúng tôi có đầy đủ cơ sở dữ liệu để có những góc nhìn toàn cảnh về khách hàng của mình. Từ đó, đủ cơ sở để nâng cao chất lượng dịch vụ khi khách hàng

An ninh: Đây là cơ sở để CABINETMASTER ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp. Chẳng hạn như phá huỷ hoặc giả mạo các hoạt động của khách hàng.

2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Khách hàng trực tiếp cung cấp cho CABINETMASTER khi khách hàng truy cập website: cabinetmaster.com.vn và để lại thông tin cá nhân bao gồm: họ tên, số điện thoại di động, email,..

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được dùng trong nội bộ công ty.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ người dùng. Còn lại trong mọi người trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của cabinetmaster.com.vn.

4. Ai được tiếp cận với thông tin cá nhân

Tại CABINETMASTER và với mỗi nhân viên, thông tin cá nhân của quý khách tuyệt đối bảo mật. Chúng tôi sẽ không mua bán, chia sẻ hay chuyển nhượng bất kỳ thông tin cá nhân nào sang bên thứ 3 khác.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cá nhân khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Và việc tiết lộ như vậy là cần thiết và hợp pháp để tuân thủ các quy định pháp lý.

Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Quý khách hàng.